خرید بلوک سیپورکس

بلوک سیپورکس(هبلکس)به عنوان یکی ازبهترین مصالح ساختمانی است که بخاطر کیفیت بالای آن مشتریان زیادی درسراسرجهان به خوداختصاص داده استت.همچنین مناسب بودن قیمت این بلوک درکارخانجات مختلف وپایین بودن نوسان قیمت ان سهم به سزایی درشهرت آن ایفاکرده است.

سیپورکس

درهنگام خرید بلوک توجه به کیفیت وقیمت مناسب حرف اول رامیزند,پس اشنایی باخرید یک بلوک خوب برای ساخت وساز ارزش بالایی داردچون اگر بلوک خریداری شده کیفیت مناسبی نداشته باشدیا ویژیگی های عایق بودن رانداشته باشد درآینده ساختمان ما بامشکلاتی روبه روخواهد شد.همانطورکه میدانیم قیمت سیپورکس طبق مترمکعب سنجیده میشود.درهنگام خریدبلوک بایدقیمت را از چندکارخانه مختلف تقاضا کرد.ت.جه داشته باشیدکه ممکن است به طور مثال یکی ازکارخانه هاقیمت قابل توجهی پایین تراز چندکارخانه دیگرراعنوان کنددرعین حال باید هوشیارباشیم چون بعضی ازسودجویانی که قصد فریب خریدار رادارندبلوک های کیفیت پایین ودرجه 2 یا 3 را به جای بلوک های درجه 1 میفروشند,به همین دلیل توصیه میشود که قیمت را از چند کارخانه ی مختلف درخواست کنید و با توجه به کیفیت بهتر بلوک را از همان کارخانه تهیه کنید .برای خرید مطمئن و امن بلوک سیپورکس باید به دنبال یک کارخانه معتبر گشت.

حال سوال اینجاست که یک کارخانه معتبر چه ویژگی هایی باید داشته باشد

در جواب باید گفت یک کارخانه معتبر باید بلوکهای درجه یک و درجه دو را به صورت جداگانه قیمت گذاری کند و با توجه به کیفیت بلوکها بر روی آنها قیمت بگذارد نه صرفا جهت فریب یا اغفال مشتری و همچنین بلوکها به صورت رسمی قیمت گذاری شده باشد نه به صورت دستی همچنین بلوکها نباید دارای شکستگی یا لب پر شده باشد و لبه ی آنها باید زاویه ی 90 درجه داشته باشند قیمت بلوک درجه یک از درجه دو بالاتر است . بلوکهای درجه دو معمولا از ضایعات بلوکهای درجه یک و اضافات مصالح ساخته میشوند حال آنکه بلو های درجه یک از مواد اولیه با کیفیت ساخته میشوند اگر در هنگام خرید متوجه شدید که بلوکها اندازه یکسانی ندارند حتما به مسول گذارش دهید چون باید همسان باشند

مورد بعد توجه به بسته بندی بلوکهای سیپورکس است که حتما باید این بلوکها روی پایه ی چوبی قرار گرفته و با تسمه یا سلفون بسته بندی شده باشند و جای بازشدگی یا پارگی در آن وجودنداشته باشد.

بیشتر بدانید

بلوک هبلکس آسیا پدید رسپینا

بلوک هبلکس چیست

بلوک هبلکس که بانامهای ACCوسیپورکس از آن نام برده میشود.هبلکس یک بلوک سبک میباشدکه ازخواص آن میتوان به عایق بودن دربرابر گرماسرما-الکتریسیته ومقاوم دربرابر آتش وحشرات نام برد.هبلکس نوعی بلوک سبک مدرن است که نام تجاری آن دراروپا شکل گرفته شده است که توسط حباب های هوا متخلخل شده اند

بیشتر بدانید