اتوکلاوچیست

 

اتوکلاو چیست یکی از ملزومات تولید بتن سبک AAC  دستگاهی است

به نام اتوکلاو اگر در زمان تولید بتن سبکاز دستگاه اتوکلاو استفاده نشود

این نوع بتن را NAAC مینامند که اگر سایز آن را ازویژگی هایش حذف کنیم

با اجر و یا بلوک ها سفالی و سیمانی تقریبا  هیچ تفاوتی ندارد .

این اتوکلاو است که بلوک   AAC را با ویژگی های خاص و منحصر به فرد تولید میکند .

حضور این دستگاه بسیار مهم میباشد  راجب اتوکلاو بیشتر بدانید :

اگر بخواهیم خیلی معمولی توضیح بدیم این قضیه را باید به این شکل بیان کنیم که :

اتوکلاو درواقع ظرف استوانه ای شکل است که یک طرف آن بسته است

و در طرف دیگر یک در وجود دارد . این در محل ورود و خروج ریل های

برای انتقال قطعات بلوک هبلکس است .

کاری که این دستگاه باید انجام دهد این است که بخار آب تولید شده

توسط دستگاهی به نام بویلر(بویلر دستگاهی است که آب شیرین شده

را تبدیل به بخار آب میکند ) . سپس اتوکلاو بخار آب که

از بویلر دریافت کرده را به داخل دیگ های که قطعات بلوک درآن قرار دارد هدایت میکند .

روند بخاردهی بین  6 تا 8 ساعت انجام میشود و پس از 8 ساعت

میزان بخار وارد شدهکاهش یافته و فقط به میزانی بخار آب وارد میشود که فشار

داخل اتوکلاو به زیر 12 بار کاهش نیابد .به طور کلی عملکرد اتوکلاو بخار دهی به

قعطات بتن است . اما این بخار دهی به بتن مزایایی ارائه میکندکه درمقاله تاثر

اتوکلاو بر بتن به طور کامل توضیح داده شده است و در این مقاله به آن نمیپردازیم

 

البته تعریفی که از اتوکلاو شد در صنعت تولید  AAC بود این دستگاه در صنایع

دیگر نیز مورد استفاده قرار میگیرد .

مثلا در داروسازی از این محصول استفاده میشود و یا در صنایع متخلف دیگر .