تفاوت بلوک هبلکس با آجر

 

تفاوت بلوک هبلکس با آجر در چندین مورد می باشد که باعث انتخاب

بلوک هبلکس نسبت به آجر شده در ادامه در این باره توضیح خواهیم داد

بلوک های هبلکس دارای سایزهای بسیار بزرگ تری نسبت به آجر می باشند

و همین ابعاد باعث می شود سرعت اجرا پنج برابر اجرا با آجر شود و کار

سازه ی ما زودتر به پایان می رسد و خوبی این موضوع این بوده که

هزینه های نیروی انسانی بابت بکار گرفتن نیرو کاهش پیدا می کند .

مقاومت بلوک های هبلکس بسیار بالا تر از آجر بوده و این مقاومت امنیت

ساختمان ما را تضمین کرده و در مقابل فشار های وارده به ساختمان مقاومت

کرده و درصد خرابی های در مقابله با این فشارها کاهش پیدا می کند .

اجرای تاسیسات ساختمان رو ی بلوک های هبلکس بسیار ساده می باشد

و به راحتی با اره میتوان مسیر تاسیسات را مشخص نمود ولی در آجر این

چنین نبوده و اجرای تاسیسات بسیار دشوار می باشد .

درصد ضایعات هنگام استفده ار هبلکس کاهش پیدا میکند .

بلوک هبلکس عایق سرما و گرما بوده و مانع از هدر رفت انرژی های در داخل

سازه می گردد و هزینه هدر رفت را کاهش داده می شود اما آجر ها اصلا عایق

نبوده و انرژی های مذکور را به راحتی هدر می دهد .

آجرها دارای وزن بالتری نسبت به بلوک می باشند و وزن بالای آن ها باعث شده

تا فشار و بار مرده سازه افزایش پیدا کند اما بلوک های هبلکس وزن مخصوص

بسیار پایینی دارند و بارمرده ساختمان را کاهش می دهند .

در اجرا با آجرهای بعد از دیوارکشی حتما باید قبل گچکاری یک لایه گچ و خاک کرد

تا سطح دیوار راصف کنند اما بلوک هبلکس دارای سطح بسیار صافی بودکه

لایه کچ و خک را حذف کرده و این از نظر اقتصادی کاملا بصرف ما می باشد .