مزایا و کاربردهای هبلکس و ثرمستون

– شیب بندی پشت بام با بلوک هبلکس (فرمستون-ثرمستون)
بتن سبک (فرمستون) با صرفه ترین و محکم ترین مصالح سبکی است که می توان از آن برای پوشش شیب بندی استفاده نمود . نظر به اینکه با دستگاه مخصوص به صورت یکپارچه در محل قابل تهیه و استفاده است می توان مستقیماً روی بلوک سبک هبلکس-فرمستون را عایق بندی یا ایزولاسیون نمود .

2 – کف بندی طبقات با بلوک سبک ساختمانی هبلکس (فرمستون-ثرمستون)
به دلیل سبکی وزن بتن سبک هبلکس (فرمستون) و آسان بودن تهیه آن می توان تمامی کف طبقات ، محوطه و بالکن ساختمان را بعد از اتمام کارهای تاسیساتی با آن پوشانده و بلافاصله عملیات بعدی را مستقیماً روی بلوک هبلکس-فرمستون انجام داد .