مشخصات فنی هبلکس و ابعاد هبلکس

همانگونه که پیش تر گفته شد آنچه که مشخصه بارز و شاخص بلوک سبک هبلکس می باشد ، استحکام لازم ، کاربرد سریع در ساختمان سازی ، سبک و شکل پذیر بودن ، عایق بودن در مقابل سرما ، گرما و صدا ، صرفه جویی در ملات مصرفی و در نهایت ارزان بودن بلوک سبک هبلکس تهران در برابر سایر مصالح ساختمانی است و در یک کلام می توان نتیجه گرفت که استفاده از بلوک سبک هبلکس تهران وزنی سبک تر ، سرعتی بیشتر ، مصالحی کمتر را به همراه دارد.

در بلوک سبک ساختمانی هبلکس (فرمستون) به لحاظ داشتن تخلخل عمل تبخیر به آسانی انجام می شود . با توجه به آئین نامه محاسباتی و ایمن سازی ساختمانها در برابر زلزله تنها راه حل صرفه جویی در مقابل کاربرد مصالح و افزایش ایمنی بکارگیری مصالح سبک وزن می باشد که بنای سبک یا هبلکس (فرمستون،ثرمستون) شاخص این مزایاست .
یک متر مکعب بلوک سبک ساختمانی هبلکس (فرمستون) 6000 کیلوگرم وزن دارد که برابر با 1000 عدد آجر معمولی به وزن 2 تن است .
بلوک هبلکس (فرمستون،ثرمستون) پدیده ای نوین در ساختمان سازی است که با توجه به مزایای خاص آن جایگاه ویژه ای در امر مسکن و ساختمان خواهد داشت.