ویژگی های بلوک هبلکس و فرمستون

– وزن مخصوص بلوک هبلکس تهران (فرمستون) پایین است. بطوری که اگر بلوک سبک ساختمانی هبلکس را بر روی سطح آب قراردهیم به ته آب فرو نرفته و برروی سطح آب باقی می ماند.
– بلوک سبک بتنی هبلکس (سیپورکس) را می توان به راحتی اره کرد.
– می توان در بلوک سبک بتنی هبلکس (فرمستون) میخ کوبید و یا جای پریز ،کانال عبور سیم برق و لوله رادر بلوک aac بوجود آورد.

– بلوک سبک بتنی هبلکس (سیپورکس) در مقابل آتش بسیار مقاوم است.
– بلوک سبک بتنی هبلکس (فرمستون) دارای کلیه شرایط زیست محیطی است.
– بلوک سبک هوادار (بلوک aac)ساختمانی مصالحی استاندارد، ارزان و با پیشرفت کاری بسیار خوب، بلوک سبک هوادار مناسب برای پروژه های ساختمانی و شرکت های انبوه سازی می باشد.
– قیمت بلوک سبک گازی و قیمت چسب هبلکس نسبت به سایر مصالح قیمت پایین تری است.
هبلکس تهران تامین کننده بلوک سبک ساختمانی با بهترین مواد اولیه و بهترین قیمت می باشد.