اتوکلاوچیست

 

اتوکلاو چیست یکی از ملزومات تولید بتن سبک AAC  دستگاهی است به نام اتوکلاو اگر در زمان تولید بلوک هبلکس

دستگاه اتوکلاو استفاده نشود این نوع بلوک را NAAC مینامند که اگر سایز آن را ازویژگی هایش حذف کنیم

با آجر و یا بلوک ها سفالی و سیمانی تقریبا  هیچ تفاوتی ندارد .

این اتوکلاو است که هبلکس AAC را خاص میکند

اگر بخواهیم خیلی معمولی اتوکلاو را توضیح بدیم این قضیه را باید به این شکل بیان کنیم که :

اتوکلاو درواقع ظرف استوانه ای شکل است که یک طرف آن بسته است و در طرف دیگر یک در وجود دارد , این در محل ورود و خروج ریل هایی برای انتقال قطعات بلوک هبلکس است .

کاری که این دستگاه باید انجام دهد این است که بخار آب تولید شده توسط دستگاهی به نام بویلر(بویلر دستگاهی است که آب شیرین شده را تبدیل به بخار آب میکند )

سپس اتوکلاو بخار آب را که از بویلر دریافت کرده را به داخل دیگ های که قطعات بلوک درآن قرار دارد هدایت میکند .

روند بخاردهی بین  6 تا 8 ساعت انجام میشود و پس از 8 ساعت میزان بخار وارد شده کاهش یافته و فقط به میزانی بخار

آب وارد میشود که فشار داخل اتوکلاو به زیر 12 بار کاهش نیابد .به طور کلی عملکرد اتوکلاو بخار دهی به

قعطات بتن است . اما این بخار دهی به بتن مزایایی ارائه میکند که در مقاله تاثر

اتوکلاو بر بتن به طور کامل توضیح داده شده است و در این مقاله به آن نمیپردازیم….

 

البته تعریفی که از اتوکلاو شد در صنعت تولید  AAC بود این دستگاه در صنایع

دیگر نیز مورد استفاده قرار میگیرد .

مثلا در داروسازی از این محصول استفاده میشود و یا در صنایع متخلف دیگر .