اجرای ساختمان با هبلکس

 

کارکردن با بلوک های بتن گازی سبک هبلکس نیاز به تخصص خاصی

ندارد، با توجه به ابعاد و سهولت کار با هبلکس سرعت اجرا نیز نسبت

به آجر و سفال تا دو الی سه برابر افزایش می یابد.

ملات مورد نیاز بلوک های هبلکس

ملات مورد نیاز بلوک های هبلکس همان ماسه و سیمان می‌باشد

و با توجه به اینکه بلوک های هبلکس یک نوع بتن سبک می‌باشد

و همگونی کاملی با ملات ماسه و سیمان دارد

می‌توان نسبت ترکیب را به پنج یا شش به یک تبدیل و در مصرف

سیمان صرفه جویی بیشتری نمود در مواردی که تیغه بندی ها مورد

اجرا با آب و رطوبت در تماس و ارتباط نباشند (مانند دیوارهای اتاق خواب)

می‌توان از ملات گچ و خاک (به لحاظ صرفه جویی اقتصادی) نیز استفاده نمود.
بلوک های هبلکس نم نمی گیرد
با توجه به ابعاد و متخلخل بودن بلوک های بتن سبک هبلکس

رطوبت و نم توسط این بلوک ها منتقل نمی‌شود.
نکته: در عین اینکه بلوک های هبلکس رطوبت و نم را منتقل نمی کنند

ولی در سطح بلوک آب بیشتری را نسبت به مصالح مشابه جذب می‌کند،

لذا در زمان استفاده از بلوک های سبک سیمانی باید نکات زیر را رعایت نمود:
1- قبل از اجرا بلوک های هبلکس می‌بایست کاملا خیس شوند
2- ملات مصرفی را نیز باید با دقت بیشتری تهیه نمود
3- بعد از اجرا به دیوارها بلوک آب داده شود.
اندود گچ و خاک
با توجه به سطح صاف و صیقلی هبلکس نسبت به سایر مصالح (در صورت

اجرای صحیح دیوارهای) به اندودی بیش از 1 الی 2 سانتیمتر نیاز نخواهند

داشت یعنی در هر طرف 0.5 الی 1 سانتیمتر.
نصب تاسیسات و نما سازی بلوک های هبلکس
نصب تاسیسات و نما سازی بلوک های هبلکس دقیقا مثل سایر مصالح

می‌باشد و چنانچه به صورت صحیح اجرا شود با مشکلی روبرو نخواهد شد.
هبلکس ایران مفتخر است با تولید بلوک سبک،در عرصه تولید مصالح نوین

گامی بردارد و در حد توان خود صنعت ساختمان کشور را در راستای بهینه سازی یاری دهد.